Hotline
0977.034.222
0912.925.285
Địa chỉ: Số 2 Lý Hồng Nhật, Cát Bi, Hải An, HP
Hotline: 0977.034.222 – 0912.925.285
Email: dichthuatthanhmai@gmail.com

Công ty xi măng Chinfon

Dự án: Kế Hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
Ngôn ngữ: Việt - Anh
Thời gian: 7 ngày
Số lượng: 100 trang