Hotline
0977.034.222
0912.925.285
Địa chỉ: Số 2 Lý Hồng Nhật, Cát Bi, Hải An, HP
Hotline: 0977.034.222 – 0912.925.285
Email: dichthuatthanhmai@gmail.com

Quy trịnh bảo mật

Tài liệu trong quá trình dịch sẽ tuân thủ theo quy trình bảo mật cao, giữa bên công ty và khách hàng không tiết lộ cho bên thứ ba về nội dung tài liệu.

- Tài liệu sau khi dịch xong sẽ được niêm phong, đóng gói và giao trực tiếp đến tay khách hàng để đảm bảo tính bảo mật cao.Các bài đã đăng