Hotline
0977.034.222
0912.925.285
Địa chỉ: Số 2 Lý Hồng Nhật, Cát Bi, Hải An, HP
Hotline: 0977.034.222 – 0912.925.285
Email: dichthuatthanhmai@gmail.com

Công ty cổ phần môi trường Miền Bắc

Dự án: Hợp đồng nước thải 
Ngôn ngữ: Việt - Trung
Số lượng: 10 trang
Thời gian: 01 ngày